Het hele jaar door zijn er ouders van hoogbegaafde kinderen die op zoek zijn naar een andere school voor hun kind. De redenen lopen nogal uiteen, een verhuizing, een kind dat gepest wordt, een kind dat didactisch verwaarloosd wordt op school, een kind dat nooit meer terug wil naar die school waar het zo ongelukkig is geworden.

Als je kind hoogbegaafd is is dat extra ingewikkeld omdat er nou eenmaal nog niet veel scholen zijn die hoogbegaafde kinderen goed kunnen begeleiden. Hieronder heb ik een aantal punten opgeschreven die je extra aandacht kunt geven in kennismakingsgesprekken met scholen.

Is er beleid voor hoogbegaafden?
Worden hoogbegaafden gezien als zorgleerlingen?
Zijn de leerkrachten geschoold in het begeleiden van hoogbegaafden en zoja, hoe dan?
Worden de leerkrachten begeleid door een instantie of specialist?
Hoeveel hoogbegaafde kinderen heeft de school?
Wat doen jullie concreet met deze kinderen?
Mogen we contact zoeken met ouders van hoogbegaafde kinderen op uw school?
Hoe betrekt u ouders in de begeleiding?

Hoe signaleert de school hoogbegaafde kinderen?
Hoe signaleert de school onderpresteerders?

Hoe werken jullie met compacten, verbreden en verrijken?
Is er een plusgroep?
Wie komen er in aanmerking voor een speciaal programma? ( resultaten of diagnose)

Hoe gaan jullie om met onderpresteren, demotivatie, faalangst, perfectionisme, schrijftaken?
Wat wordt gedaan aan leren leren?
Is er een coach voor de kinderen aanwezig?

Belangrijk bij het zoeken naar een nieuwe school is dat de school past bij zowel je kind als bij jezelf. Vraag naar concrete feiten en niet naar toekomstmuziek.

Het is niet makkelijk om iets vertrouwds achter te laten, zelfs niet als dat vertrouwde een nare situatie is. Neem de tijd om je keuze te maken en om afscheid te nemen op je eigen manier. Daarna kun je een frisse start maken. Succes.

Pin It on Pinterest

Icons made by Dave Gandy from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY