GelukkigHB Groepen

Een GelukkigHB groep is een groep voor hoogbegaafde kinderen waar zij elkaar kunnen ontmoeten en professioneel begeleid worden om een stabiel en gelukkig persoon te worden.

In GelukkigHB groepen worden kinderen gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen ontwikkeling. Hierdoor wordt de creativiteit geprikkeld, neemt de motivatie en de creativiteit toe en gaan kinderen meedenken, ideeën verzinnen en verbeteringen voorstellen.

De taak van ons als coachende begeleiders is faciliteren en veilige omstandigheden creëren zodat kinderen dit proces durven aangaan. Dit vraagt van ons dat we weten en aanvoelen hoe de denk- en belevingswereld van het hoogbegaafde kind eruit ziet en nog specifieker van het individu voor ons. Door ons hierop te richten zijn we in staat om het kind te helpen met het hervinden van zijn passie en doel.

Ieder kind ontwikkelt in zijn eigen tempo, op zijn eigen wijze, met eigen doelen. In GelukkigHB groepen wordt dit als leidraad genomen, waardoor ieder kind de kans krijgt om zich te ontwikkelen zoals het bij hem/haar past.

Ouders en GelukkigHB begeleiders functioneren altijd als team om het welzijn en de ontwikkeling van het kind goed te begeleiden.

Kwaliteitsbewaking

In GelukkigHB groepen hebben de begeleiders een gedegen wetenschappelijke kennis van hoogbegaafdheid en veel praktijkervaring in het werken met hoogbegaafde kinderen. GelukkigHB begeleiders volgen 4 supervisie bijeenkomsten per jaar, waarin zowel de persoonlijke ontwikkeling als de verdieping van kennis centraal staan. Daarnaast is er een gezamenlijke teamdag waar vergroten en verdiepen van kennis op het programma staat.

Binnen het team van GelukkigHB begeleiders zijn verschillende disciplines aanwezig, waardoor een sterk netwerk is ontstaan waarin vanuit diverse invalshoeken meegedacht kan worden. Iedereen is zich bewust van eigen mogelijkheden en grenzen en zal doorverwijzen waar nodig.

Het team van GelukkigHB begeleiders bestaat uit oa de volgende disciplines:

psycholoog, orthopedagoog, leerkracht, jeugdhulpverlener, maatschappelijk werker, ib-er, INPP therapeut, specialist leerproblemen, kindercoach, rots&water trainer.

Toelating

Een IQ score is niet betrouwbaar genoeg bevonden om te worden gebruikt als een toelatingseis. GelukkigHB hanteert daarom geen strikte grens van IQ score 130 als norm voor hoogbegaafdheid. We nemen bij ieder gezin een intake af waarbij we naast observatie en een screening op gedrags- en zijnskenmerken, goed luisteren naar het verhaal dat ouders ons vertellen over de ontwikkeling van hun kind.

Een IQ is niet uit te drukken in 1 getal en er kan dus feitelijk geen strikte grens getrokken worden bij een IQ score 130. Een IQ score hoger dan 130 is zeker een indicatie voor een hoge intelligentie. Wordt er een lagere IQ score gemeten dan betekent dat niet dat er geen sprake van een hoge intelligentie is. Naast testgerelateerde aspecten zijn er ook tal van andere factoren die de hoogte van een testuitslag kunnen beïnvloeden. Denk hierbij aan vermoeidheid, ziekte, faalangst, perfectionisme, de aanwezigheid van reflexen of motorische problemen.

  • Kijk hier voor de Privacy Policy
  • Kijk hier voor de Algemene voorwaarden voor het toepassen van GelukkigHB groepen

KWALITEITSREGISTER HOOGBEGAAFDHEID

Wij zijn op zoek naar een jeugd- en gezinswerker hoogbegaafdheid.

Pin It on Pinterest

Icons made by Dave Gandy from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY