GelukkigHB Groepen in Zwolle

Een GelukkigHB groep is een groep voor hoogbegaafde kinderen waar zij elkaar kunnen ontmoeten en professioneel begeleid worden om een stabiel en gelukkig persoon te worden.

Ieder kind ontwikkelt in zijn eigen tempo, op zijn eigen wijze, met eigen doelen. Bij GelukkigHB wordt dit als leidraad genomen, waardoor ieder kind de kans krijgt om zich te ontwikkelen zoals het bij hem/haar past. Ouders en GelukkigHB begeleiders functioneren altijd als team om het welzijn en de ontwikkeling van het kind goed te begeleiden.

GelukkigHB Groepen Algemeen

Intakeprocedure:

 • Aanmelding via de website / e-mail
 • Het intakegesprek is gratis als tot plaatsing wordt overgegaan.
 • Besluit tot plaatsing en start

Overzicht van GelukkigHB groepen:

 • Kijk hier voor een overzicht van GelukkigHB groepen in Zwolle.
 • Kijk hier voor een overzicht van GelukkigHB groepen in Nederland, België, Litouwen en Australië.
 • Kijk hier voor de Algemene voorwaarden voor het toepassen van ‘GelukkigHB groepen’ – juli 2017

Meer informatie en aanmelden?

Zullen we samen onszelf zijn?

Een GelukkigHB-groep is een groep voor hoogbegaafde kinderen waar zij elkaar kunnen ontmoeten en professioneel begeleid worden om een stabiel en gelukkig persoon te worden. In een GelukkigHB-groep worden kinderen gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen ontwikkeling. Hierdoor wordt de creativiteit geprikkeld, neemt de motivatie en de creativiteit toe en gaan kinderen meedenken, ideeën verzinnen en verbeteringen voorstellen.

GelukkigHB Peutergroep
voor kinderen van 3 jaar

In de peutergroep wordt aandacht gegeven aan het samen spelen met andere kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.

GelukkigHB Groepen
voor kinderen vanaf 4 jaar

Een plek waar jij jezelf leert accepteren en begrijpen, waar je leert vanuit eigen motivatie en waar je jezelf kunt laten zien.

GelukkigHB Pubergroep
voor kinderen vanaf VO

Vind gelijken om te kunnen communiceren op je eigen niveau over jezelf en over de wereld. Wees samen jezelf.

GelukkigHB Peutergroep

Deze groep is bestemd voor kinderen van 3 jaar. In de peutergroep wordt aandacht gegeven aan het samen spelen met andere kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en het samen ontdekken van nieuwe activiteiten, spelletjes en materialen. De begeleiding is gericht op de specifieke ontwikkeling van een peuter met een ontwikkelingsvoorsprong. Na elke periode is er een evaluatie over de gesignaleerde ontwikkeling van de peuter.

De peutergroep is op 6 vrijdagochtenden van 10.00 – 11.30 uur. Uw investering voor 6 bijeenkomsten en een evaluatiegesprek bedraagt € 225,- Na elke periode kan besloten worden om de plaatsing te continueren. Instromen kan op elk moment.

Data seizoen 2018-’19

 • 14, 28 september
 • 12 oktober
 • 2, 16, 30 november
 • 14 december
 • 11, 25 januari
 • 8 februari
 • 1, 15, 29 maart
 • 12 april
 • 10, 24 mei
 • 7, 21 juni
 • 5 juli

GelukkigHB groep op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag

Kinderen van 4 t/m 6 jaar kunnen terecht in de vrijdaggroep van 13.30 – 15.30 uur.

Kinderen van 7 jaar t/m groep 7 kunnen terecht in de woensdaggroep van 13.30 – 15.30 uur of in de zaterdaggroep van 9.30 – 11.30 uur.

Kinderen uit groep 8 kunnen terecht in de donderdaggroep van 15.00 – 17.00 uur.

Uw investering voor 15 bijeenkomsten en een evaluatiegesprek bedraagt €595,- Na elke periode kan besloten worden om de plaatsing te continueren.

We beseffen dat het niet voor iedereen eenvoudig is om een plaatsing te bekostigen. Daarom maken we het mogelijk om in 4 of 5 termijnen te betalen. Er zijn scholen die een plaatsing (mee)bekostigen vanuit het standpunt dat de school handelingsverlegen is. In sommige steden en dorpen zijn instanties die subsidie aan ouders verlenen om de plaatsing te bekostigen.

Woensdaggroep:

Data 1e periode seizoen 2018-’19

 • 12, 19, 26 september
 • 3, 10, 17, 31 oktober
 • 7, 21, 28 november
 • 12, 19 december
 • 9, 16, 23 januari

Donderdaggroep:

Data 1e periode seizoen 2018-’19

 • 6, 13, 27 september
 • 11, 18, oktober
 • 8, 22, 29 november
 • 6, 20 december
 • 10, 17, 24, 31 januari
 • 14 februari

Vrijdaggroep:

Data 1e periode seizoen 2018-’19

 • 14, 21, 28 september
 • 5, 12, 19 oktober
 • 2, 9, 23, 30 november
 • 7, 14, 21 december
 • 11, 18 januari

Zaterdaggroep:

Data 1e periode seizoen 2018-’19

 • 15, 22, 29 september
 • 6, 13, 27 oktober
 • 3, 10, 17 november
 • 1, 8, 22 december
 • 5, 12, 19 januari

GelukkigHB pubergroep

Onderwerpen die aan bod komen tijdens een bijeenkomst zijn deels gerelateerd aan de interesses van de deelnemers, maar worden ook bepaald door een vooraf gemaakt programma. In het programma staan onderwerpen als filosofie, omgaan met hoogbegaafdheid en leren ontdekken centraal.

Er is een groep voor pubers vanaf het 1e jaar VO tot en met 13 jr., een groep voor pubers van 13 tot en met 15 jaar en een groep voor adolescenten vanaf 16 jr. De eerste en tweede groep vinden plaats op 7 donderdagavonden van 18.45 – 20.45 uur en de groep vanaf 16 jaar is op 6 woensdagavonden ook van 18.45 – 20.45 uur.

Uw investering bedraagt resp.  € 227,50 en € 195,-.

 

Pubergroep 1e VO t/m 13 jaar:

Data 1e periode seizoen 2018-’19

 • 13 september
 • 11 oktober
 • 1, 22 november
 • 13 december
 • 10, 24 januari

Pubergroep 13 t/m 15 jaar:

Data 1e periode seizoen 2018-’19

 • 27 september
 • 18 oktober
 • 8, 29 november
 • 20 december
 • 17, 31 januari

Adolescentengroep vanaf 16 jaar:

Data 1e periode seizoen 2018-’19

 • 12 september
 • 10 oktober
 • 7 november
 • 12 december
 • 9 januari
 • 6 februari

‘The Art of Being – De Kunst van het Zijn’

“When I was 5 years old, my mother always told me that happiness was the key to life. When I went to school, they asked me what I wanted to be when I grew up. I wrote down “happy.” They told me I didn’t understand the assignment, and I told them they didn’t understand life.”

—JOHN LENNON

De online cursus Slimme Pedagogiek start weer op 28 januari 2019

Pin It on Pinterest

Icons made by Dave Gandy from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY