GelukkigHB Groepen in Zwolle

Een GelukkigHB groep is een groep voor hoogbegaafde kinderen waar zij elkaar kunnen ontmoeten en professioneel begeleid worden om een stabiel en gelukkig persoon te worden.

Ieder kind ontwikkelt in zijn eigen tempo, op zijn eigen wijze, met eigen doelen. Bij GelukkigHB wordt dit als leidraad genomen, waardoor ieder kind de kans krijgt om zich te ontwikkelen zoals het bij hem/haar past. Ouders en GelukkigHB begeleiders functioneren altijd als team om het welzijn en de ontwikkeling van het kind goed te begeleiden.

GelukkigHB Groepen Algemeen

Intakeprocedure:

  • Aanmelding via de website / e-mail
  • Uitnodiging voor een intakegesprek 
  • Besluit tot plaatsing en start
  • Kijk hier voor de Privacy Policy
  • Kijk hier voor een overzicht van GelukkigHB groepen in Zwolle
  • Kijk hier voor de Algemene voorwaarden voor het toepassen van GelukkigHB groepen

Meer informatie en aanmelden?

Zullen we samen onszelf zijn?

Een GelukkigHB-groep is een groep voor hoogbegaafde kinderen waar zij elkaar kunnen ontmoeten en professioneel begeleid worden om een stabiel en gelukkig persoon te worden. In een GelukkigHB-groep worden kinderen gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen ontwikkeling. Hierdoor wordt de creativiteit geprikkeld, neemt de motivatie en de creativiteit toe en gaan kinderen meedenken, ideeën verzinnen en verbeteringen voorstellen.

GelukkigHB Peutergroep
voor kinderen van 3 jaar

In de peutergroep wordt aandacht gegeven aan het samen spelen met andere kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.

GelukkigHB Groepen
voor kinderen vanaf 4 jaar

Een plek waar jij jezelf leert accepteren en begrijpen, waar je leert vanuit eigen motivatie en waar je jezelf kunt laten zien.

GelukkigHB Peutergroep

Deze groep is bestemd voor kinderen van 3 jaar. In de peutergroep wordt aandacht gegeven aan het samen spelen met andere kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en het samen ontdekken van nieuwe activiteiten, spelletjes en materialen. De begeleiding is gericht op de specifieke ontwikkeling van een peuter met een ontwikkelingsvoorsprong. Na elke periode van 6 bijeenkomsten is er een evaluatie over de gesignaleerde ontwikkeling van de peuter.

‘The Art of Being – De Kunst van het Zijn’

“When I was 5 years old, my mother always told me that happiness was the key to life. When I went to school, they asked me what I wanted to be when I grew up. I wrote down “happy.” They told me I didn’t understand the assignment, and I told them they didn’t understand life.”

—JOHN LENNON

Wij zijn op zoek naar een jeugd- en gezinswerker hoogbegaafdheid.

Pin It on Pinterest

Icons made by Dave Gandy from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY