GelukkigHB training

Leren, ondersteunen en inspireren doe je in verbinding met jezelf en de ander. De training start na de zomer 2020.

Naar aanleiding van mijn jarenlange ervaring in het intensief werken met hoogbegaafde kinderen en volwassenen heb ik een programma geschreven vanuit de gedachte dat menselijk contact, begrip en integriteit het beste middel of materiaal is om mee te werken. Daarvoor is het van het grootste belang dat je jezelf kent en goed kunt reflecteren. Dat je begrijpt welke impact jij hebt op anderen en hoe je dit op een effectieve manier kunt inzetten. Persoonlijke ontwikkeling en verbinding is in dit programma dan ook even belangrijk als doorgegeven ervaringen en wetenschappelijke kennis van hoogbegaafdheid.  

In 2005 ben ik begonnen met het werken met hoogbegaafde kinderen en hun omgeving. GelukkigHB is door mij opgericht in 2007 en inmiddels uitgegroeid tot een internationaal werkend expertisecentrum op het gebied van groeps- en individuele begeleiding aan hoogbegaafde kinderen. Vanuit levenservaring, kennis en kunde spelen we met ons team een verbindende rol tussen hoogbegaafde kinderen en hun directe omgeving.

Hoogbegaafde kinderen zijn unieke kinderen, je kunt niet zomaar een ‘vaste’ aanpak leveren. Om ze tot bloei te brengen hebben ze allemaal ander ‘voedsel’ nodig. Uit welke ingrediënten dat voedsel bestaat, daar kom je achter door kennis te vergaren, te observeren, interpreteren en dat alles zo zuiver mogelijk te houden. Daarvoor moet je jezelf kennen en verwijderen wat jou tegenhoudt om zuiver te kijken, zonder projecties en oordelen. 

Dat wil ik gaan overbrengen in deze speciale training.

Rineke

Trainings programma

In het programma staan 4 thema’s centraal, verdeeld over 4 modules:

 • Jij, jezelf en hoogbegaafdheid

In deze module onderzoek je hoe jouw persoonlijkheid  zich verhoudt tot hoogbegaafdheid. Welke eigenschappen versterken bepaalde kenmerken, welke ondersteunen je, welke misleiden je? Je werkt dit uit aan de hand van verschillende modellen. Daarbij onderzoek je je eigen acceptatieproces en je aannames. Je herschrijft je eigen script en leert zonder oordeel naar jezelf te kijken.

 • Jij, relaties en hoogbegaafdheid

In deze module onderzoek je op welke wijze hoogbegaafdheid is geïntegreerd in je relaties en welke rol jij daarin speelt. Hoe zorg je voor jezelf in contact met anderen? Denk daarbij aan sociale wenselijkheid, patronen, autonomie, je rol als man of vrouw. Je ontwikkelt begrip voor de interactie en verschillen in communicatie tussen jou en je omgeving.

 • Jij, het grote geheel en hoogbegaafdheid

Wat is het effect van de geschiedenis op hoogbegaafdheid in het grote geheel? Wat kun jij, met jouw unieke persoonlijkheid, hierin betekenen? We maken een plan hoe jij je eigen talenten kunt benutten. We onderzoeken wat zinvolle interventies zijn om situaties positief te beïnvloeden en in welke situaties je andere professionele hulp moet inzetten.

 • Jij, pedagogiek en hoogbegaafdheid

Je leert hoe de specifieke ontwikkeling van een hoogbegaafd kind verloopt en hoe je hier het beste op kunt aansluiten. Welke rol kun jij innemen om een gezonde ontwikkeling te stimuleren. Hoe maak je gebruik van je eigen kwaliteiten en hoe blijf je je bewust van je eigen valkuilen?

Elk thema krijgt drie aaneengesloten dagen volop aandacht. Dat betekent praktisch dat we van donderdag t/m zaterdag  van 10.00 – 17.00 uur met een groep van maximaal 6 mensen intensief samen aan het werk gaan in een fijne omgeving. 

Ik draag ervaring en kennis over en coach je op je eigen doelen zodat je volop in ontwikkeling gaat. 

Tussen de 4 modules door krijg je 2 x 45 minuten individuele coaching waar je vragen en gedachten met Rineke kunt delen. Je krijgt huiswerk mee in de vorm van opdrachten. Deze opdrachten kunnen verschillen per persoon en per module omdat ze zijn afgestemd op jouw ontwikkeling. Uiteraard kun je ook altijd je vragen mailen. Wil je extra coaching tussen de bijeenkomsten door, dan kan dat via een gereduceerd tarief. (10% korting)

Na ieder afgerond thema ontvang je een certificaat.

In totaal krijg je dus 12 dagen intensieve begeleiding en 4,5 uur individuele coaching op het gebied van hoogbegaafdheid en mens-ontwikkeling. Je ontvangt mijn boeken, klunselkaarten, een map en een rugzak vol kennis en ervaring. Per afgeronde module ontvang je een certificaat. Daarna vermeld ik je op onze site zodat je zichtbaar wordt.

Wil je ook groepen gaan begeleiden dan is er na de training de mogelijkheid om dat te bespreken. We bekijken samen of je in aanmerking komt voor de module:

 • Jij, groepsbegeleiding en hoogbegaafdheid

Je loopt in deze module 10 keer stage in een GelukkigHB groep (35 uur)  en krijgt 1 theoriedag over de specifieke begeleiding van groepen hoogbegaafde kinderen. Je ontvangt hierbij 5 uur individuele coaching.

Na afronding ontvang je hiervoor een certificaat en een extra vermelding op onze website.

Aanmelden

Er is in deze training plaats voor maximaal 6 personen. Doordat we de groep klein houden kan ik je de persoonlijke begeleiding geven die je verdient. 

Nadat je je via de mail hebt aangemeld voor de training ontvang je een vragenlijst en plannen we een startgesprek. De vragenlijst vul je zo uitgebreid mogelijk in en stuur je op voor aanvang van ons gesprek. Ik kan me dan goed voorbereiden. 

We  kijken in dit gesprek samen met welke intenties je aan de training begint en op welke manier ik je daarin het beste kan ondersteunen. Hierdoor kunnen we samen een goede start maken.

Studiebelasting

 • De training bestaat uit
  • 4 modules van 3 aaneengesloten dagen
  • 4,5 uur individuele coaching, ook mogelijk via skype
  • Opdrachten, zelfstandig te maken
  • Op eigen initiatief intervisie
  • In overleg een vijfde module

  Er is in dit programma plaats voor 6 personen waardoor er veel persoonlijke aandacht voor je is. Neem tussen de modules in ook voldoende tijd om te werken aan je opdrachten zodat je optimaal gebruik maakt van de training.

  Iedere module bestaat uit drie dagen, van 10.00 -17.00 uur. Je wordt uiteraard goed verzorgd met voldoende drinken, gezonde snacks en een heerlijke lunch. Dat alles op een mooie trainingslocatie waardoor we alle aandacht voor je ontwikkeling  kunnen hebben.

  De twee coachings van 45 minuten zijn individueel en worden tussen de modules ingepland. In deze coachings kun je met Rineke je vragen en gedachten bespreken.

  De training is verspreid over een jaar zodat je de tijd kunt nemen om alles voldoende uit te werken. De data van de training volgen zo spoedig mogelijk.   

GelukkigHB training

Locatie: De training wordt gegeven in  Zwolle. Stagemomenten voor de vijfde module worden per persoon afgesproken en vallen uiteraard in de tijden dat er GelukkigHB-groepen in Zwolle plaatsvinden. Skype gesprekken worden per persoon afgesproken.

De training gaat starten op 19 maart 2020.(VOL)

De volgende trainingsgroep start na de zomer van 2020. Data volgen zo spoedig mogelijk.

Meer informatie en/of aanmelden?

Praktische informatie

De opleiding wordt gegeven in Zwolle. De mooie locatie is goed bereikbaar vanaf het station en er is parkeergelegenheid in de nabije omgeving. 

Koffie/thee, gezonde snacks en een heerlijke lunch zijn inbegrepen.

De kosten van de opleiding bedragen € 5400,00 excl. btw. 

We factureren in 4 blokken van €1350,- per blok excl. btw. 

Je ontvangt hiervoor 12 dagen intensieve begeleiding in een groep van maximaal 6 personen en 4,5 uur individuele coaching op het gebied van hoogbegaafdheid en mensontwikkeling. Je ontvangt mijn boeken, de klunselkaarten, een map en een rugzak vol kennis en ervaring. Per afgeronde module ontvang je een certificaat.  Daarna vermeld ik je op onze site zodat je zichtbaar wordt.

De kosten van een eventuele vijfde module bedragen €1350,00 excl. btw.

Je ontvangt hiervoor 10 keer stage in een GelukkigHB groep (35 uur)  en krijgt 1 theoriedag over de specifieke begeleiding van groepen hoogbegaafde kinderen. Je ontvangt hierbij 5 uur individuele coaching.

Na afronding ontvang je een certificaat.  Daarna krijg je een extra vermelding op onze site.

Na afronding van deze training...

...heb je een goede verbinding gemaakt tussen jezelf, relaties, het grote geheel, pedagogiek en hoogbegaafdheid. Je hebt wetenschappelijke kennis over hoogbegaafdheid doorleeft zodat je binnen je eigen vakgebied op een integere en zuivere manier ondersteuning kunt gaan bieden aan andere hoogbegaafde mensen. Je kunt de training ook ten behoeve van je eigen ontwikkeling inzetten.

Voordelen

Het certificaat van deze training biedt de volgende voordelen:

 • Het is een certificaat dat een specifieke intentie en expertise aantoont in het werken met hoogbegaafde kinderen en volwassenen.
 • Je bent deelnemer van een groeiend netwerk van Nederlandse en buitenlandse specialisten die zijn opgeleid door GelukkigHB.
 • Je krijgt korting op workshops en trainingen die worden verzorgd door GelukkigHB.
 • Je krijgt korting op coachings van Rineke Derksen.
 • Je krijgt de kwalificatie om groepen hoogbegaafde kinderen te begeleiden binnen je eigen praktijk (bij afname van de vijfde module)
 • je krijgt de kwalificatie om de oudercursus Hoogbegaafd Thuis te verzorgen binnen je eigen praktijk (bij afname van de vijfde module)

Aanmelden

De training gaat starten op 19 maart 2020. Ben je enthousiast en heb je zin in een intensief programma en persoonlijke ontwikkeling in relatie tot hoogbegaafdheid?

Stuur dan een mail naar info@gelukkighb.nl, t.n.v. Rineke Derksen .

Ik kijk naar je uit!

Pin It on Pinterest

Icons made by Dave Gandy from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY