INPP

Institute for Neuro-Physiological Psychology (Chester, UK – 1975)

INPP is het Institute for Neuro-Physiological Psychology (Chester, UK – 1975). De door het INPP ontwikkelde methode gaat uit van het idee dat leer- en gedragsproblemen ontstaan door onvolgroeide reflexen.

Door de juiste oefeningen kunnen deze reflexen zich alsnog ontwikkelen, waardoor de problemen afnemen en zelfs geheel kunnen verdwijnen. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat er een relatie bestaat tussen neuro-motorische onrijpheid, schoolprestaties en gedrag.

Met de INPP methode kun je vaststellen of de leer- en/of gedragsproblematiek te relateren is aan neuro-motorische onrijpheid (ook wel neuro-ontwikkelingsvertraging (NOV) genoemd). Bij een nulmeting, door middel van medisch gestandaardiseerde testen, wordt vastgesteld of en op welk niveau dat zo is. Op basis daarvan wordt een individueel oefenprogramma samengesteld die de oorzaak van de leer- en/of gedragsproblematiek aanpakt. De oefeningen worden thuis gedaan en stimuleren de chronologische correcte neuro-motorische ontwikkeling. Er wordt een nieuw fundament gelegd waarop je zelfstandig nieuwe vaardigheden kunt ontwikkelen en verbeteren. Lichaamsbewustzijn en zelfvertrouwen nemen toe en (zintuigelijke) gevoeligheden kunnen beter gereguleerd worden. Vaardigheden op school zullen verbeteren en stabieler worden.

Een INPP traject duurt gemiddeld één tot anderhalf jaar. Het start met een neuro-motorische beoordeling (nulmeting) en afhankelijk daarvan vervolgd door reflex herhalingsonderzoeken gemiddeld 1 keer per 5 weken.

INPP

Individueel en Gezin

Data: op afspraak
Waar: GelukkigHB Praktijk
Tijd: op afspraak

Meer informatie en aanmelden?

Bekijk ons volledig dienstenaanbod in de brochure.

Pin It on Pinterest

Icons made by Dave Gandy from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY