Opleiding tot GelukkigHB Begeleider

Je maakt je gedurende de opleiding de GelukkigHB-methodiek eigen.

Opgroeien als hoogbegaafd kind kan een grote uitdaging zijn. GelukkigHB biedt groepen voor deze kinderen waar ontmoeting, begrip, aandacht en professionele begeleiding aanwezig is. Hiermee bieden we een platform aan waar ruimte is voor de belangrijke dingen in het leven van een hoogbegaafd kind.

Kinderen krijgen in een GelukkigHB-groep de kans om hun eigen zijn te ontwikkelen op het tempo en de manier waarop dat het beste past. We ondersteunen de kinderen om hun passie en doel te hervinden zodat ze gemotiveerd, in balans en gelukkig van het leven kunnen genieten.

Voel jij net als ons de missie en passie om hier een professionele bijdrage aan te leveren, dan maken we graag kennis met je als geïnteresseerde voor de opleiding tot GelukkigHB begeleider.

Opleidingsprogramma

In onze opleiding leggen we een direct verband tussen wetenschappelijke kennis over hoogbegaafdheid en de praktische toepassing hiervan. Om inzicht, vaardigheden en competenties te ontwikkelen krijg je kwalitatieve persoonlijke begeleiding. Je maakt je gedurende de opleiding de GelukkigHB-methodiek eigen.

Omdat je het begeleiden van hoogbegaafde kinderen alleen kunt leren in contact met de kinderen zelf, hechten wij veel waarde aan de stages die je bij ons loopt. Je krijgt tijdens deze stages ‘coaching on the job’ en je kunt al je vragen en observaties direct na een stage met ons bespreken.

Er wordt in de opleiding veel aandacht besteed aan je mens-ontwikkeling.

Studiebelasting

De opleiding bestaat uit

 • 5 theoretische bijeenkomsten van 7 uur,
 • 5 webinars van 1,5 uur
 • 10 stages van 4 uur
 • opdracht van 20 uur
 • tussenevaluatie van 1 uur
 • eindgesprek van 1 uur

De groepen bestaan uit 4 – 8 personen waardoor er veel persoonlijke aandacht is voor iedereen. De opleiding duurt 9 maanden. De voorbereiding van de studiedagen en stages zal naar inschatting ongeveer 160 uur vergen.

Hiermee komt de totale tijdsinvestering voor de opleiding uit op 264,5 uur, waarvan 90 contacturen.

Opleiding tot GelukkigHB Begeleider

Locatie: De opleiding (incl. stages) wordt gegeven in de praktijk van GelukkigHB in Zwolle. De lesdagen zijn op donderdagen, van 10.00 uur – 17.00 uur. Stagemomenten worden per persoon afgesproken en vallen uiteraard in de tijden dat er GelukkigHB-groepen in Zwolle plaatsvinden. Evaluatiegesprekken worden per persoon afgesproken.

Meer informatie en aanmelden?

Vaardigheden & Opleidingscriteria

We zoeken mensen met een hoog denkniveau

Vaardigheden

Wanneer de opleiding is afgerond heb je een gedegen kennis van hoogbegaafdheid en ben je in staat om een GelukkigHB-groep te begeleiden.

Je bezit de volgende vaardigheden:

 • Je kunt inspireren en motiveren
 • Je kunt spanning helpen verminderen, prestatiedrang relativeren voor perfectionisten
 • Je kunt omgaan met een hoog energieniveau, sterke emoties, spontane humor, extreme competitiedrang
 • Je kunt omgaan met hoge gevoeligheid op verschillende vlakken
 • Je kunt divergent denken aanmoedigen
 • Je kunt kinderen leren omgaan met de neiging tot chaos, ongeconcentreerd zijn, (on)aangepastheid
 • Je kunt dealen met de gevoeligheid in perceptie ( rechtvaardigheidsgevoel, (in)tolerantie, starheid, emotie)
 • Je kunt gebruik maken van eigen creativiteit/fantasie/talent
 • Je bent gericht op meta cognitie
 • Je bent proces gericht, niet product gericht
 • Je bent in staat om een gelijkwaardige relatie met kinderen op te bouwen
 • Je begrijpt de behoefte van hoogbegaafde kinderen in de context van hoogbegaafdheid en omgeving
 • Je durft kinderen los te laten in hun leerproces, vrijheid in inhoud, proces, product, omgeving
 • Je hebt begrip van snelle denkstappen, ontdekkend leren
 • Je kunt processen kaderen voor hoogbegaafde kinderen
 • Je bent in staat om complexe stof aan te bieden
 • Je kunt uitdagende doelen stellen voor kinderen

Licentieprogramma

Omdat je ontwikkeling nooit stilstaat volgt na de opleiding een licentieprogramma waardoor we de kwaliteit van GelukkigHB-begeleiders en de GelukkigHB-groepen kunnen waarborgen.

De inhoud van het licentieprogramma:

 • Het recht op exploitatie van de merknaam GelukkigHB-groep
 • Het recht op gebruik van de methodiek van GelukkigHB.
 • 1  trainingsdag per jaar met de nadruk op kennisvergroting en kennisdeling
 • 4 coachings per jaar gegeven door een docent van de opleiding tot GelukkigHB begeleider en/of een door GelukkigHB aangestelde externe coach.
 • Projecten ontwikkeld door GelukkigHB, vindbaar in de kennisbank
 • Deelname aan het kennis netwerk van GelukkigHB-begeleiders
 • Een GelukkigHB begeleider kan een VOG overleggen.
 • Een GelukkigHB-groep moet door een door GelukkigHB gecertificeerde GelukkigHB begeleider worden gegeven.
 • Er worden maximaal 6 kinderen per GelukkigHB begeleider in een groep geplaatst. Voor uitzonderingen hierop wordt overleg gepleegd met GelukkigHB.
 • De GelukkigHB begeleider is alleen bevoegd in het toegewezen gebied, tenzij hierover afspraken met GelukkigHB zijn gemaakt.
 • Er kan incidenteel gebruik gemaakt worden van een gastbegeleider. Deze mag niet structureel worden ingezet als mede-begeleider.

Kennisbank

Speciaal voor GelukkigHB begeleiders met een licentie hebben we een kennisbank ontwikkeld waarin een verzameling staat van projecten, artikelen, vragenlijsten, film en foto materiaal, formulieren, presentaties etc. Deze kennisbank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe materialen.

De kosten

Deelname aan de opleiding kost €4950,- excl BTW.

Dit is inclusief de boeken van Rineke Derksen, een set GelukkigHB kaarten en lesmaterialen. Uiteraard verzorgen we je tijdens de bijeenkomsten met gezond eten en drinken.

Je kunt gedurende de opleiding en daarna altijd een beroep op ons doen waar dat nodig is. Betalen in termijnen is mogelijk, hiervoor worden geen extra administratiekosten berekend.

De licentiekosten na de opleiding bedragen €595,00 excl btw.

Opleidingscriteria

We zoeken mensen met een hoog denkniveau. Het is een pittige opleiding die veel van je inzet vraagt. Je krijgt per bijeenkomst veel informatie te verwerken en daarnaast werk je aan je eigen mens-ontwikkeling. Gelijkwaardig en professioneel kunnen communiceren met hoogbegaafde kinderen en hun ouders is erg belangrijk. We kijken in een vrijblijvend intakegesprek of de opleiding echt bij je past. Hierdoor kunnen we samen een goede beslissing maken.

Aanmelden

Ben je enthousiast en voel je de missie en passie om een professionele bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen via een GelukkigHB-groep ?

Stuur dan een motivatiebrief met CV naar info@gelukkighb.nl, t.n.v. Rineke Derksen en Martin Snijders.

We kijken naar je uit!

Download hier de Algemene Voorwaarden voor het toepassen van ‘GelukkigHB-groepen’ – juli 2017

Pin It on Pinterest

Icons made by Dave Gandy from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY