Opleiding tot GelukkigHB Begeleider

Een exclusieve opleiding waar zowel kennis als praktijk ervaring wordt opgedaan. De nieuwe opleidingsgroep gaat starten op dinsdag 5 november 2019.

Opgroeien als hoogbegaafd kind kan een grote uitdaging zijn. GelukkigHB biedt daarom een platform voor deze kinderen waar ontmoeting, begrip, aandacht en professionele begeleiding aanwezig is voor de belangrijke dingen in het leven van een hoogbegaafd kind. We hanteren een holistische benadering in de begeleiding van het hoogbegaafde kind. We kijken met een open blik en werken we graag samen met ouders, school en andere betrokkenen aan een oplossing en/of gezonde leefomgeving.

 

GelukkigHB is een internationaal werkend expertisecentrum op het gebied van groeps- en individuele begeleiding aan hoogbegaafde kinderen. Vanuit kennis en ervaring leveren we een bijdrage aan de professionalisering van de groepsbegeleiding aan hoogbegaafde kinderen middels de opleiding tot GelukkigHB-begeleider.

Kinderen krijgen in een GelukkigHB-groep de kans om hun eigen zijn te ontwikkelen op het tempo en de manier waarop dat het beste past. We ondersteunen de kinderen om hun passie en doel te hervinden zodat ze gemotiveerd, in balans en gelukkig van het leven kunnen genieten.

Opleidingsprogramma

In onze opleiding tot professioneel GelukkigHB-begeleider leggen we een directe brug tussen wetenschappelijke kennis over hoogbegaafdheid en de praktische toepassing hiervan.

De docenten in de opleiding zijn allen gespecialiseerd in hun eigen vakgebied en dragen hun specifieke kennis gericht over. 

Om inzicht, vaardigheden en competenties te ontwikkelen krijg je kwalitatieve persoonlijke begeleiding in de vorm van supervisie en stage begeleiding. Je ontwikkelt een holistische benadering waarin je persoonlijke eigenschappen kunt toepassen, kunt reflecteren en analytisch kunt kijken naar de situatie van het kind. 

Omdat er in geen enkele doelgroep zoveel diversiteit te vinden is als bij hoogbegaafde kinderen, hechten wij veel waarde aan de stages die je loopt in de GelukkigHB-groepen. Je doet in deze stages een schat aan ervaring op, ontvangt supervisie en je kunt al je vragen en observaties direct na een stage met ons bespreken. Je maakt je gedurende de opleiding de GelukkigHB-methodiek eigen. 

We zoeken mensen met minimaal een HBO denkniveau. Het is een pittige opleiding die veel van je inzet en je persoonlijke ontwikkeling vraagt. Je krijgt per bijeenkomst veel informatie te verwerken, je leest de aanbevolen boeken en daarnaast werk je aan je eigen mens-ontwikkeling. Wij passen onze begeleiding aan jouw ontwikkeling aan zodat je een optimale groei doormaakt.

Het doel van de opleiding is het voorzien in GelukkigHB-groepen op verschillende plaatsen in Nederland of in andere landen, zodat hoogbegaafde kinderen in hun nabije omgeving professionele groepsbegeleiding kunnen ontvangen.

Intake procedure

Er is in onze opleiding slechts plaats voor maximaal 6 personen. We kunnen je dan de persoonlijke begeleiding geven die je verdient en je de stages aanbieden in de GelukkigHB groepen zodat je direct praktijkervaring opdoet.

We kijken daarom via een intake procedure of de opleiding echt bij je past. Hierdoor kunnen we samen een goede beslissing maken. 

Nadat je je via de mail hebt aangemeld voor de opleiding ontvang je een vragenlijst. Deze vul je zo uitgebreid mogelijk in. Als we je antwoorden hebben ontvangen maken we een skype afspraak voor je met Marco. Hij gaat nader met je in gesprek. Als hieruit blijkt dat onze opleiding geschikt is voor je, nodigen we je uit voor een kennismaking in onze praktijk in Zwolle. We hanteren deze procedure omdat we niet alleen zeker willen zijn dat onze opleiding bij je past maar ook om te bekijken of je voldoende grip hebt op je eigen leven, hoogbegaafdheid en alle emoties die daarmee gepaard gaan, zodat je op een gezonde manier de kinderen kunt gaan begeleiden.

Studiebelasting

De opleiding bestaat uit

 • 5 theoretische bijeenkomsten van 7 uur,
 • 5 webinars van 1,5 uur
 • 10 stages van 4 uur
 • opdracht van 20 uur
 • tussenevaluatie van 1 uur
 • eindgesprek van 1 uur

De groepen bestaan uit 4 – 6 personen waardoor er veel persoonlijke aandacht is voor iedereen. De opleiding duurt 9 maanden. De voorbereiding van de studiedagen en stages zal naar inschatting ongeveer 160 uur vergen.

Hiermee komt de totale tijdsinvestering voor de opleiding uit op 264,5 uur, waarvan 90 contacturen.

Opleiding tot GelukkigHB Begeleider

Locatie: De opleiding (incl. stages) wordt gegeven in de praktijk van GelukkigHB in Zwolle. Stagemomenten worden per persoon afgesproken en vallen uiteraard in de tijden dat er GelukkigHB-groepen in Zwolle plaatsvinden. Evaluatiegesprekken worden per persoon afgesproken.

De nieuwe opleidingsgroep gaat starten op dinsdag 5 november 2019.

Meer informatie en aanmelden?

Voordelen & licentieprogramma

Wanneer de opleiding is afgerond heb je een gedegen kennis van hoogbegaafdheid en ben je in staat om professioneel GelukkigHB groepen te begeleiden.

Voordelen

Het diploma GelukkigHB-begeleider biedt de volgende voordelen:

Je bezit de volgende vaardigheden:

 • Het is een diploma met een specifieke expertise.
 • Je bent deelnemer van een groeiend netwerk van Nederlandse en buitenlandse specialisten die hoogbegaafde kinderen professioneel kunnen begeleiden.
 • Indien de licentie wordt afgenomen, deelname aan één of twee jaarlijkse trainingsdagen verzorgd door GelukkigHB.
 • Indien de licentie wordt afgenomen, 2 – 4 persoonlijke coachings per licentiejaar.
 • Indien de licentie wordt afgenomen, toegang tot de kennisbank van GelukkigHB
 • De mogelijkheid om samen nieuwe producten te ontwikkelen.
 • De mogelijkheid om de oudercursus Hoogbegaafd Thuis aan te schaffen en te geven

Licentieprogramma

Omdat je ontwikkeling nooit stilstaat volgt na de opleiding een licentieprogramma waardoor we de kwaliteit van GelukkigHB-begeleiders en de GelukkigHB-groepen kunnen waarborgen.

De inhoud van het licentieprogramma:

 • Het recht op exploitatie van de merknaam GelukkigHB-groep
 • Het recht op gebruik van de methodiek van GelukkigHB.
 • 1 a 2 trainingsdagen per jaar met de nadruk op kennisvergroting en kennisdeling
 • 2 a 4 coachings per jaar gegeven door een docent van de opleiding tot GelukkigHB begeleider en/of een door GelukkigHB aangestelde externe coach.
 • Projecten ontwikkeld door GelukkigHB, vindbaar in de kennisbank
 • Deelname aan het kennis netwerk van GelukkigHB-begeleiders
 • Een GelukkigHB begeleider kan een VOG overleggen.
 • Een GelukkigHB-groep moet door een door GelukkigHB gecertificeerde GelukkigHB begeleider worden gegeven.
 • Er worden maximaal 6 kinderen per GelukkigHB begeleider in een groep geplaatst. Voor uitzonderingen hierop wordt overleg gepleegd met GelukkigHB.
 • De GelukkigHB begeleider is alleen bevoegd in het toegewezen gebied, tenzij hierover afspraken met GelukkigHB zijn gemaakt.
 • Er kan incidenteel gebruik gemaakt worden van een gastbegeleider. Deze mag niet structureel worden ingezet als mede-begeleider.

Kennisbank

Speciaal voor GelukkigHB begeleiders met een licentie hebben we een kennisbank ontwikkeld waarin een verzameling staat van projecten, artikelen, vragenlijsten, film en foto materiaal, formulieren, presentaties etc. Deze kennisbank wordt regelmatig aangevuld met nieuwe materialen.

De kosten

Deelname aan de opleiding kost €4950,- excl BTW.

Dit is inclusief de boeken van Rineke Derksen, een set Klunselkaarten en lesmaterialen. Uiteraard verzorgen we je tijdens de bijeenkomsten met gezond eten en drinken.

Je kunt gedurende de opleiding en daarna altijd een beroep op ons doen waar dat nodig is. Betalen in termijnen is mogelijk, hiervoor worden geen extra administratiekosten berekend.

De licentiekosten na de opleiding bedragen afhankelijk van de gekozen vorm van de licentie  €395,00 excl. btw, €495,00 excl. btw of €595,00 excl. btw.

Opleidingscriteria

Er is in onze opleiding slechts plaats voor maximaal 6 personen. We kunnen je dan de persoonlijke begeleiding geven die je verdient en je de stages aanbieden in de GelukkigHB groepen zodat je direct praktijkervaring opdoet. We kijken daarom via een intake procedure of de opleiding echt bij je past. Hierdoor kunnen we samen een goede beslissing maken. 

Nadat je je via de mail hebt aangemeld voor de opleiding ontvang je een vragenlijst. Deze vul je zo uitgebreid mogelijk in. Als we je antwoorden hebben ontvangen maken we een skype afspraak voor je met Marco. Hij gaat nader met je in gesprek. Als hieruit blijkt dat onze opleiding geschikt is voor je, nodigen we je uit voor een kennismaking in onze praktijk in Zwolle. We hanteren deze procedure omdat we niet alleen zeker willen zijn dat onze opleiding bij je past maar ook om te bekijken of je voldoende grip hebt op je eigen leven, hoogbegaafdheid en alle emoties die daarmee gepaard gaan, zodat je op een gezonde manier de kinderen kunt gaan begeleiden.

Aanmelden

De nieuwe opleidingsgroep gaat starten op dinsdag 5 november 2019. Ben je enthousiast en voel je de missie en passie om een professionele bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen via een GelukkigHB-groep ?

Stuur dan een mail naar info@gelukkighb.nl, t.n.v. Rineke Derksen en Martin Snijders.

We kijken naar je uit!

Download hier de Algemene Voorwaarden voor het toepassen van ‘GelukkigHB-groepen’ – juli 2017

Pin It on Pinterest

Icons made by Dave Gandy from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY