PAS Coach en PAS Energy

De PAS Coach brengt in kaart wat de sterke punten en de ontwikkelpunten van het kind zijn

PAS Coach

De PAS Coach verkent de leermogelijkheden van een kind en geeft op een positieve manier feedback, ook waar sprake is van ontwikkelpunten. Het kind verwerkt zijn inzichten op actieve wijze in het Coachplan en bepaalt vervolgacties.

De PAS Coach brengt in kaart wat de sterke punten en de ontwikkelpunten van het kind zijn op drie aandachtsgebieden:

  • Zelfstandig leren: dit onderdeel gaat over de manier waarop een kind zelfstandig leert of werkt.
  • Samen leren: dit onderdeel gaat over de manier waarop een kind samenwerkt en leert met anderen.
  • Leren leren: dit onderdeel gaat over de mate waarin een kind in staat is om kritisch naar zijn eigen leerprestaties te kijken.

Daarnaast geeft de PAS Coach de resultaten weer van het kind op zes indicatoren: schoolonzekerheid, toetsangst, uitstelgedrag, faalangst, prestatiemotivatie en sociaal-emotioneel functioneren. Ten slotte geeft de PAS Coach een indicatie van de beroepsinteresse van het kind.

Na het afnemen van dit onderzoek kan via een coachplan een vervolgactie worden bepaald.

Download hier een voorbeeldrapportage van de PAS-Coach.

PAS Energy

Studieresultaten worden voor een groot deel bepaald door de leermotivatie van een kind. Leermotivatie omvat het geheel aan motieven die een kind tot leren aanzetten. De PAS Energy brengt deze motieven in kaart door toepassing van een praktisch model uit de sociale psychologie; Ajzen’s model van gepland gedrag.

De PAS Energy meet de motivatie door 3 soorten vragen te stellen:

  1. Wil het kind presteren; is het kind gemotiveerd om te presteren op school?
  2. Moet het kind presteren; ervaart het kind druk en ondersteuning vanuit zijn of haar omgeving om te presteren op school?
  3. Kan het kind presteren: beschikt het kind over voldoende hulpbronnen om goed te kunnen presteren op school?

De PAS Energy biedt concrete hand- vatten aan docenten en begeleiders om, samen met het kind, te werken aan het vergroten van zijn of haar leermotivatie.

Download hier een voorbeeld rapportage van de PAS-Energy.

Na het afnemen van dit onderzoek kan via een coachplan een vervolgactie worden bepaald.

PAS Coach en PAS Energy

Individueel en Gezin

Data: op afspraak
Waar: GelukkigHB Praktijk
Tijd: op afspraak

Meer informatie en aanmelden?

Bekijk ons volledig dienstenaanbod in de brochure.

Pin It on Pinterest

Icons made by Dave Gandy from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY