Hoogbegaafde kinderen worden geboren met een ontwikkelingsvoorsprong. Om deze kinderen zo goed mogelijk te begeleiden hebben ze een andere aanpak nodig dan kinderen zonder voorsprong. De benadering zal anders zijn, maar ook de aktiviteiten die de kinderen leuk vinden en aankunnen zullen anders zijn. Veel ouders van hoogbegaafde kinderen lopen in de peutertijd al tegen problemen aan. Ze krijgen negatief commentaar vanuit de naaste omgeving en hun kind lijkt niet te kunnen/willen aarden op de creche of peuterspeelzaal.
Op het consultatiebureau worden de problemen van ouders en kinderen vaak niet (h)erkend. Ook peuterspeelzalen weten niet altijd de oplossing en/of oorzaak van het ‘probleem’.
Meestal zijn enkele gesprekken bij een deskundige op het gebied van hoogbegaafdheid al voldoende om weer zicht te krijgen op de ontwikkeling van uw kind om zo weer positief verder te kunnen. Daarnaast is het belangrijk dat kinderen gelijken kunnen ontmoeten. Dat kan bijvoorbeeld op de peuterplusgroep van GelukkigHB.
Ouders kunnen thuis ook zorgen voor uitdagende aktiviteiten.
  • Kijk goed waar de interesses van uw kind liggen en rem deze niet af, maar stimuleer de ontwikkeling! Doe dat ook als uw kind interesses heeft die andere kinderen pas ontwikkelen op de basisschool.
  • Probeer op zoveel mogelijk verschillende manieren met de interesse van uw kind om te gaan. Zorg dat uw kind de ene situatie leert verbinden met de andere.
  • Zoek spelmateriaal waar een echte uitdaging voor uw kind in zit. Die uitdaging kan gezocht worden op motorisch vlak, maar ook op inzicht, creatief denken, concentratie en informatie.
  • Zorg bovenal dat uw kind spelenderwijs en op de eigen manier leert, ervaren dat leren leuk is geeft een goede basis.

Pin It on Pinterest

Icons made by Dave Gandy from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY